Maailmahariduse nädala peaeesmärk on parendada Eesti elanike teadmisi ja arusaamist maailmahariduse tähtsusest, suurendada solidaarsust Aafrika, Aasia ja Ladina-Ameerika vaeste riikide rahvastega, osaledes Eestis ja teistes maades korraldatavates erisugustes kampaaniates. Osalusdemokraatia vilumuste omandamine võimaldab kaugemas perspektiivis laiendada Eesti elanike osalemist tähtsate otsuste tegemises, mis puudutavad Aastatuhande Ülesannete täitmist, muuhulgas vaesuse ja viletsuse likvideerimist.

Maailmahariduse nädal 2022, November 14.-20.
Moto “See on meie maailm, tegutseme koos!”

Eesti MTÜ-sid, koole, ülikoole, riigiasutusi ja kohalikke ning piirkondlikke algatusi kutsutakse üles üritusi korraldama ning eeskätt lapsi ning teismelisi kaasama. Selleks võib luua oma projekti või osaleda juba olemasolevates GEW raames toimuvates projektides. GEW leiab aset mitmetes Euroopa riikides. Global Education Week’i peakorraldaja Euroopa tasemel on Euroopa Komisjoni North-South Center Lissabonis.
Lähemat informatsiooni leiab aadressil: https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/the-global-education-week

Tuginedes juba olemasolevatele demokraatlikes protsessides osalemise kogemustele, seavad Eesti People to People liikmed eesmärgiks täiustada iga-aastase maailmahariduse nädala programmi, milleks hakatakse valmistuma ammu enne nädalat ennast, mis algab sügisel ja lõpeb kokkuvõtete tegemisega järgmise aasta kevadeks. Konkreetseteks eesmärkideks maailmahariduse nädalaks valmistumisel on parandada nende seminaride ja huvialaõpingute sisu, mida Eesti People to People korraldab aasta jooksul Eesti koolides ja iga-aastases laagris Narva-Jõesuus.
Maailmahariduse nädalat korraldatakse Eestis alates 2000-ndate aastate algusest. Algul koordineerisid seda haridusministeeriumi ametnikud, kuid seejärel, 2003. aastal kutsus selle nädala korraldamise algataja - Euroopa Nõukogu Keskus "Põhi - Lõuna" koordineerijaks Eesti People to People esindaja, võttes arvesse 90-ndate aastate "Demokraatliku kooli" korraldamise ja 1999. aasta projekti "Globaalne kodakondsus" teostamise kogemusi. Euroopa koordineerijate iga-aastastel kohtumistel osalemine võimaldas omandada maailmahariduse nädala korraldamise rikkalikke kogemusi Euroopa eri riikides, kuid rahalise abi täielik puudumine ei ole võimaldanud teha nädala üritusi silmapaistvaks ega oluliselt tähtsaks.
Koolid saavad septembri algul Eesti People to People-lt kirja kutsega võtta osa maailmahariduse nädalast. Kirjas tutvustatakse järjekordse nädala teemat, korraldatavaid üritusi ja seda, kust võib leida lisateavet. Kirjaga koos on alati ka kutse osaleda Eesti People to People programmis "Kool ja klass", mille raames seavad eri maade kooliõpilased sisse otsekontakti - astuvad kirjavahetusse ja korraldavad videokonverentse. Viimastel aastatel on Eesti õpilased selle programmi raames alustanud kirjavahetust mitmete Aafrika ja Aasia riikide eakaaslastega. Üle kümne kooli osales esseekonkursil keskuse "Põhi - Lõuna" pakutud teemadel.
Maailmahariduse nädala aktsioonide ja ürituste arutelu Euroopa tasandil algab koordineerijate kohtumisel. Seejärel arutletakse ürituste üle Eesti People to People liikmetega. Nädala esimesed üritused tavatsetakse korraldada jälle Eesti People to People iga-aastases suvelaagris Narva-Jõesuus, kus lapsed ja õpetajad arutavad nädala ürituste plaani koolide tarbeks. Eesti People to People suvelaagrite peasponsor on palju aastaid olnud People to People International.
Näitus Global Youth Murals
Kontakt:                     Kärberi 33-76, 13919 Tallinn, Estonia                    tel:  +372 6 355 697                    e-mail:  ptpest@hot.ee                    
Vaata siia ka
EESTI PEOPLE TO PEOPLE
EST
ENG
RUS
PEACE THROUGH
UNDERSTANDING