EESTI PEOPLE TO PEOPLE
Eesti People to People (registrikood 80014329) kohta on avatud Harju Maakohtu registriosakonna mittetulundusühingu registrikaart nr 1:

Nimi ja aadress

1. kanne: Nimi on Eesti People to People
4. kanne: Aadress on Kärberi 33-76, Tallinna linn, Harju maakond, 13919

Esindusõigus

2. kanne: Juhatuse liige on Ruta Pels, isikukood 46008010248, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
3. kanne: Juhatuse liige on Aleksei Smulski, isikukood 38703270224
3. kanne: Juhatuse liige on Leonid Smulskiy, isikukood 35805180232

Kontakt:                     Kärberi 33-76, 13919 Tallinn, Estonia                    tel:  +372 6 355 697                    e-mail:  ptpest@hot.ee                    
EST
ENG
RUS
Vaata siia ka
PEACE THROUGH
UNDERSTANDING