Kontakt:                     Kärberi 33-76, 13919 Tallinn, Estonia                    tel:  +372 6 355 697                    e-mail:  ptpest@hot.ee                   
Vaata siia ka
EESTI PEOPLE TO PEOPLE
the assistance of the European Union. The contents
of this website are the sole responsibility of Eesti People to People
and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.
"Enhancing policy coherence:
making development work better"
DCI-NSA ED/2008/154-226,
co-financed by the European Commission.
This website has been produced with
EST
ENG
RUS
PEACE THROUGH
UNDERSTANDING
Sihtgrupid

Projekt "Poliitika sidususe edendamine: parema arengu tagamine"
on suunatud 1) otsuselangetajatele ja riigiametnikele 2) VVAOdele
3) üliõpilastele 4) Euroopa partnerriikide laiemale üldsusele.

1.    Otsuselangetajate ja riigiametnike sihtgruppi kuuluvad (1) Euroopa partnerriikide valitsus- ja parlamendiliikmed, (2) (eeskätt osalevate riikide) Euroopa Parlamendi liikmed (3) Euroopa Komisjoni (EK) liikmed (4) (eeskätt Euroopa partnerriikide) poliitiliste erakondade ametnikud (5) Euroopa partnerriikide ministeeriumi- ja valitsus ning EKi ametnikud.
2.    VVAOde sihtgruppi kuuluvad Tšehhi Vabariigi, Eesti, Hollandi ja Portugali VVAOd. Täpsemalt keskendub projekt Hollandi VVAOdele, mis on praeguseks juba kaasatud poliitikate välja töötamisse ning nendele VVAOdele, millel on potentsiaali poliitilise töö järjekindlaks arendamiseks, Portugalis ja uutes liikmeriikides, kus VVAOde võimalused on enam piiratud.
3.    Üliõpilaste sihtgruppi kuuluvad üliõpilasorganisatsioonid ja -komiteed ning individuaalsed õpilased. Projekti on kaasatud kõikide teaduskondade üliõpilased.
4.    Laiema üldsusena käsitleb projekt Tšehhi Vabariigi, Eesti, Hollandi ja Portugali kõikide sotsiaalsete rühmade mees- ja naisesindajaid vanuses 16-65. Täpsemalt puudutab projekti tegevus Lissaboni, Porto, Coimbra, Tallinna, Narva, Praha, Brno, Olomouci, Haagi, Amsterdami ja Maastrichti elanike.

Partnerid
Sihtgrupid
Konkreetsed väljundid
Tegevused
Materjalid