Kontakt:                     Kärberi 33-76, 13919 Tallinn, Estonia                    tel:  +372 6 355 697                    e-mail:  ptpest@hot.ee                 
Vaata siia ka
EESTI PEOPLE TO PEOPLE
the assistance of the European Union. The contents
of this website are the sole responsibility of Eesti People to People
and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.
"Enhancing policy coherence:
making development work better"
DCI-NSA ED/2008/154-226,
co-financed by the European Commission.
This website has been produced with
EST
ENG
RUS
Oktoobris 2008 toimus partnerite esimene kohtumine Poolas.
Jaanuaris 2009 toimus partnerite kohtumine Portugalis.
Aprillis 2009 toimus partnerite kohtumine Hispaanias.
Juunis 2009 toimus partnerite kohtumine Eestis.
Juulis 2009 toimus partnerite kohtumine Kreekas.
Septembris 2009 toimus partnerite kohtumine Itaalias.
Aprillis 2010 toimub partnerite kohtumine Türgis.
Juulis 2010 toimb partnerite kohtumine Poolas.
Küsimustik Euroopa Liidu ja Europarlamendi valimiste kohta.
Üritused Eestis.
Septembris 2009 toimus partnerite kohtumine Itaalias.

2009. aasta septembri lõpus toimus kohtumine partneritega Martina Francas (Itaalia). Töösessioon kohalike pensionäride ja projektis osalejatega partnerriikidest toimus Martina Franca linnavalitsuses, kus külalisi tervitasid linnapea ja sotsiaalosakonna juhataja. Külastati Pianelle Park Museum`i , kus võõrustav organisatsioon UPC "Le Grazie" näitas Power Point`i  presentatsiooni  pensionäridega tehtava töö meetodeist. Käidi ka  Alfonso Motelese kooli arvutilaboris ning organisatsioonides "Centro Polivante" ja "Casa di riposo", kus toimuvad regulaarsed kursused projektis osalejaile (muuhulgas õpitakse ka origamit ehk Jaapani paberivoltimiskunsti). Seal tutvusid külalised kursuste õppematerjalidega  ning said ise valmistada paberist asju ja arutada selliste meetodite kasutamise võimalust oma töös.
Nii külalised kui ka võõrustava organisatsiooni liikmed osalesid  Grottaglie linnas kohaliku keraamikamuuseumi töökoja töös, valmistades oma kätega savist esemeid. Seejärel külastati linnavalitsust, kus ametnikud rääkisid  pensionäridega tehtavast tööst ja mitmesugustest vanureile korraldatavatest kultuuriüritustest.
Kohtumisel osalejad külastasid  koos Itaalia õppuritega  selliseid kultuurilisi ja ajaloolisi paiku nagu Martina Franca, Alberobello, Castellano Grotte, Grottaglie ja Lecce.
PEACE THROUGH
UNDERSTANDING