Juunis 2009 toimus partnerite kohtumine Eestis.

Kooskõlas projektiga saabusid kohtumisele Tallinnas partnerlusorganisatsioonide koosseisulised liikmed ja üks pensionär Poolast. Mais korraldasid Eesti People to People noored ja eakad liikmed ekskursiooni Vanalinna, Kadriorgu, Piritale ja Botaanikaaeda. Ja kui 6. – 14. juunini 2009 tegid 15 inimest partnerriikidest meile visiidi, olid need äsjased ekskursandid neile giidideks samade paikadega tutvumisel.
Tallinna-visiidi peateema oli tutvumine Jaanipäeva tähistamise traditsioonidega, vähemusrahvuste organisatsioonide, sealhulgas sotsiaalpartnerite külastamine, tutvumine pensionäride eluga Eestis, partnerite parimate kogemuste tundmaõppimine ja presentatsioon, mis oli pühendatud küsitluse korraldamisele seoses Europarlamendi valimistega.
Visiidi käigus partnerid tutvusid Eesti People to People organisatsiooni kogemustega pensionäridega tehtavas töös, samuti Tallinna Linnavalitsuse tegevusega sotsiaalvaldkonnas. Euroopa pidupäevade tundmaõppimise raames oli üks külaskäigu teema Jaanipäeva tähistamine Eestis, traditsioonidest rääkis giid Rocca al Mares, näidates kohti, kus pidustused toimuvad. Külalised viibisid ka pärjapunumise õppetunnis ja kuulasid pealt rahvalaulude õppimist Eesti Lätlaste seltsis. Kui külalised tutvusid Tallinna vaatamisväärtustega ja käisid koolis, kus tegutsevad Eesti People to People liikmed, rääkisid Eesti People to People liikmed külalistele ka paljudest muudest rahvatavadest. Partnerid Poolast osalesid ühingu „Polonia“ 20.aastapäeva tähistamisel.
Partnerite Tallinna-visiidi ajal 2009. aasta juunis korraldas Ksenija Mamutova suurepärase kohtumise Eesti Ukrainlaste Assotsiatsioonis, kus ukrainlased tutvustasid oma väliskülalistele Ukraina ajalugu ja kultuuri, laulsid ukraina rahvalaule ning kostitasid külalisi ukraina rahvusroogadega. Juunis korraldas toreda kohtumise välispartneritega ka ukraina kreeka-katoliku kiriku juht Anatoli Lutjuk, kes kolme tunni vältel tutvustas nii külalistele kui ka Eesti People to People liikmetele selle kiriku asutamist Tallinnas, kirikutavasid, taimede ja loomade punast raamatut, töökodasid, kus valmistatakse paberit ja tinti keskaja retseptide järgi, ennemuistseid puust mänguasju, mis kogutakse loodavasse „noalaeva”. Rahvuslikke lelusid lubasid selle projekti jaoks annetada kõik meie projekti partnerid. Esimene neist saabus juba Kreekast. Sealsete partneritega käivad läbirääkimised ka Kreeka lehekülje avamiseks Punases raamatus.
Välispartneritele meeldis samuti liigopeo traditsioonide presentatsioon, mille olid ette valmistanud Eesti Lätlaste Seltsi pensionärid nii väliskülaliste kui ka oma ühingu liikmete - laste ja täiskasvanute - jaoks, samuti Eesti Valgevenelaste Assotsiatsiooni ja Eesti People to People liikmete jaoks. Eesti Lätlaste Seltsi ja Eesti People to People kauaaegne liige nüüdne pensionär Juris Zigurs jutustas külalistele enda osalemisest balletis „Luikede järv”, mida külalised olid vaadanud „Estonia” teatris. Seejuures oli visiidi ajal töökeeleks inglise, itaalia, saksa ja vene keel, kusjuures oli korraldatud ka tõlkimine poola keelde.

Kontakt:                     Kärberi 33-76, 13919 Tallinn, Estonia                    tel:  +372 6 355 697                    e-mail:  ptpest@hot.ee                   
Vaata siia ka
Oktoobris 2008 toimus partnerite esimene kohtumine Poolas.
Jaanuaris 2009 toimus partnerite kohtumine Portugalis.
Aprillis 2009 toimus partnerite kohtumine Hispaanias.
Juunis 2009 toimus partnerite kohtumine Eestis.
Juulis 2009 toimus partnerite kohtumine Kreekas.
Septembris 2009 toimus partnerite kohtumine Itaalias.
Aprillis 2010 toimub partnerite kohtumine Türgis.
Juulis 2010 toimb partnerite kohtumine Poolas.
Üritused Eestis.
Euroopa kultuuri päev, rahvusvaheline pensionäride päev ja jõuluõhtu.
EESTI PEOPLE TO PEOPLE
the assistance of the European Union. The contents
of this website are the sole responsibility of Eesti People to People
and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.
"Enhancing policy coherence:
making development work better"
DCI-NSA ED/2008/154-226,
co-financed by the European Commission.
This website has been produced with
EST
ENG
RUS
PEACE THROUGH
UNDERSTANDING