Üritused Eestis
28. augustil 2008. aastal toimus Eesti People to People liikmete esimene kohtumine potentsiaalsete pensionäridest õppurite ja sotsiaalpartneritega vähemusrahvuste organisatsioonidest arutamaks koostööd projekti ja Euroopa kultuuripäeva tähistamise raames.
20. oktoobril  toimus Tallinnas rahvusvahelisele pensionäride päevale pühendatud kohtumine, kus arutati Grundtvigi täiskasvanute koolituse programmi  ja partnerite esimest kohtumist Poolas.
22.detsembril toimus jõuluõhtu Eesti People to People liikmeile, õppureile ja sotsiaalpartnereile.
Jaanuaris 2009 hakati täitma küsimustikke, mis puudutasid 2009. aasta suvel toimunud Euroopa Parlamendi valimisi. Sellega paralleelselt toimusid väikestes rühmades õppeseminarid Euroliidust ja Europarlamendist, viimase struktuurist ning tutvuti materjalidega, mis olid ette valmistatud Eestis kõigi projekti partnerite jaoks ning täiendatud informatsiooniga, mis puudutas Europarlamendi valimisi ja saadikukandidaate igast partnerriigist. 
Veebruaris tutvusid mitmed abielupaarid  ja üksikpensionärid arvuti ja ID-kaardi kasutamise uute võimalustega, sealhulgas Europarlamendi saadikukanditaatide valimise ajal. Samuti saavutati kontakt Eesti ja Poola pensionäride vahel e-kirjade vahetamiseks inglise ja vene keeles.
8. märtsil  toimus õppurite kohtumine rahvusvahelise naistepäeva ja aprillis plaanitava Hispaania-sõidu puhul. Ruta Pels esitas materjale jaanuaris toimunud sõidust partnerite juurde Portugalis, Iraida Jegorova tutvustas Hispaaniat puudutavaid materjale, samuti  PowerPoint esitlust paasapühade traditsioonist Eestis, mida kavatsetakse näidata partneritele aprillis toimuval sõidul Hispaaniasse.
Mais toimusid pensionäride ja Eesti People to People liikmete ekskursioonid Vanalinnas, Kadriorus, Pirital ja Botaanikaaias pensionäridest õppurite eestvedamisel. Viimased juhtisid ka nädal hiljem Eestisse saabunud välispartnerite õppekäiku samal marsruudil.
6.- 14. juunini osalesid Eesti People to people liikmed, õppurid ja sotsiaalpartnerid aktiivselt Tallinna kohtumisele saabunud partnerorganisatsioonide koosseisuliste töötajate võõrustamisel.
10. juulil  toimus projektis osalejate kohtumine arutamaks materjale Euroopa riikide kohta, mis olid kogutud ja partnereilt saadud selleks, et anda osa neist üle sotsiaalpartnereile ja kasutada neid oma edaspidises töös.
6. septembril tutvuti  kirikutega Tallinna Vanalinnas. Õppurid  ja Eesti People to People noored liikmed külastasid Aleksander Nevski , Pühavaimu ja Toomkirikut. Projektist osavõtja Illar Kannelmäe rääkis oma osalusest restaureerimistöödes  projekti "Kirikurenessanss Tallinnas" raames.
4.oktoobril toimus projektis osalejate kohtumine  ülemaailmse vanurite päeva puhul ning diskussioon pensionäride elust Eestis ja teistes Euroopa riikides.
15. novembril toimunud kohtumisel  tehti kokkuvõtteid külaskäikudest partnerite juurde Kreekas ja Itaalias.
5. detsembril  kutsus Ukraina vokaalansambel "Susidki" projektis ENAS osalejaid  ansambli viienda aastapäeva kontserdile Tallinna Matkamajja. Kontserdikavas olid ukraina rahvalaulud,  vene romansid, juudi ja hispaania laulud, mille lauljad olid selgeks õppinud pärast Ksenija Mamutova külaskäiku Hispaaniasse projekti ENAS partnerite juurde.
3. jaanuaril 2010. aastal tegid Eesti People to People liikmed koos pensionäridega jalutuskäigu  Vanalinnas Illar Kannelmäe juhtimisel ning tähistasid jõulusid ja uusaastat.
Jaanuaris valmistas Eesti People to People koos pensionäridega ette  eesti- , inglis- ja venekeelsed materjalid oma veebilehele ja CD-le projektipartnerite jaoks.
7. veebruaril toimus projektis osalejate koosolek ja algas fotode kogumine näituseks "Hõbehallid pead Euroliidus", mis kätkeb materjale migrantidest pensionäride ja vähemusrahvuste esindajate elust ning mis pannakse välja partnerite järjekordse kohtumise ajal Türgis 2010. aasta kevadel.
4. aprillil osalesid eakad õppijad Eesti ja Euroopa Ülestõusmispühade tavade teemalisel kohtumisel. Nad arutlesid ENAS projekti partnerite poolt esitletud materjalide üle Ülestõusmispühade traditsioonide teemaline CD tarvis.
2. mail käisid Eesti PTP liikmed ja ENAS projekti õppijad jalutuskäigul kevadises vanalinnas. Koos otsiti Euroopa märke Tallinnas, arutleti rahvuslike ja euroopa väärtuste ja tavade üle ning eesti väärtuste üle laiemas Euroopa kogukonnas.
1. juunil arutasid Eesti PTP liikmed ja eakad õppijad sõitu ENAS projekti partnerite juurde Türgis ja iga-aastasele People to People Europe konverentsile Ungaris. Ühtlasi peeti teepidu esimese suvepäeva tähistamiseks.
12. juunil tähistasid eakad õppijad ja Eesti PTP liikmed suvist pööripäeva Läti kogukonnas Eestis, kes on ka ENAS projekti partner.
25. juulil toimus kohtumine eakate õppijate, Eesti PTP liikmete, vabatahtlike ja sotsiaalsete partnerite vahel, et arutada ENAS projekti tulemuste üle ning vaadata fotoesitlust “Silver Heads in EU” ja teisi partneritelt saadud materjale. Koos otsustati projektiga jätkata ning järgmisel aastal uuesti Grundtvig LLP taotleda. Sarnasest otsusest teatasid partnerite kohtumisel juulis 2010 ka Ostroda “Third Generation University” eakad.
Kahe aasta jooksul avaldati üks ENAS projekti teemaline artikkel eesti eakate ajakirjas Videvik ning artikkel ajalehe ME-Subbota kahes numbris. Projekti partnerite kohtumiste teemal Madeiral ja Lesvosel lasi Raadio-4 eetrisse kaks saadet. Lisaks ilmusid mõned artiklid ajakirjades People to People Europe Newsletter, PTP International On Track Newsletter ning UPF. ENAS projektist ja sellega seotud ettevõtmistest Eestis toimusid PowerPoint esitlused partnerite kohtumistel ning iga-aastasel People to People Europe kohtumisel Ungaris, mais 2010.
Kontakt:                     Kärberi 33-76, 13919 Tallinn, Estonia                    tel:  +372 6 355 697                    e-mail:  ptpest@hot.ee                   
Vaata siia ka
Oktoobris 2008 toimus partnerite esimene kohtumine Poolas.
Jaanuaris 2009 toimus partnerite kohtumine Portugalis.
Aprillis 2009 toimus partnerite kohtumine Hispaanias.
Juunis 2009 toimus partnerite kohtumine Eestis.
Juulis 2009 toimus partnerite kohtumine Kreekas.
Septembris 2009 toimus partnerite kohtumine Itaalias.
Aprillis 2010 toimub partnerite kohtumine Türgis.
Juulis 2010 toimb partnerite kohtumine Poolas.
Küsimustik Euroopa Liidu ja Europarlamendi valimiste kohta.
Üritused Eestis.
EESTI PEOPLE TO PEOPLE
the assistance of the European Union. The contents
of this website are the sole responsibility of Eesti People to People
and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.
"Enhancing policy coherence:
making development work better"
DCI-NSA ED/2008/154-226,
co-financed by the European Commission.
This website has been produced with
EST
ENG
RUS
PEACE THROUGH
UNDERSTANDING