EESTI PEOPLE TO PEOPLE
the assistance of the European Union. The contents
of this website are the sole responsibility of Eesti People to People
and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.
"Enhancing policy coherence:
making development work better"
DCI-NSA ED/2008/154-226,
co-financed by the European Commission.
This website has been produced with
Kontakt:                     Kärberi 33-76, 13919 Tallinn, Estonia                    tel:  +372 6 355 697                    e-mail:  ptpest@hot.ee                     

Leonardo da Vinci programmi koostööprojekt (2010-2012)
"Kultuuriline aardejaht"Käesoleva interdistsiplinaarse projekti sihiks on noorte ja eakate õppijate ette valmistamine külaliste vastu võtmiseks oma kodulinnas, neile linna tutvustamiseks ning seeläbi uute töövõimaluste avastamiseks. Projekti eesmärkideks on kultuuripärandialaste teadmiste vahetamine, õppijate oskuste suurendamine ja turismiteenuste kvaliteedi parandamine, kohalike kogukondade kaasamine ning ühiskondlike partnerite ja sidusgruppide vahelise koostöövõrgustiku rajamine uute töövõimaluste loomise eesmärgil.
Projekti sihtgruppi kuuluvad ebasoodsate sotsiaalsete tingimustega piirkondade töötud, sotsiaalselt eraldatud ja/või muud elanikud, põhiliselt naised, eakad ja kutsekoolide turismierialade õpilased.
Projekti vältel viiakse iga piirkonna kultuurilistest ressurssidest läbi uurimus, mille tulemused avaldatakse e-raamatuna. Ühtlasi loovad partnerid uudse kultuurilise sisuga “Kultuurilise aardejahi” elektroonikamängu, viivad läbi uurimuse õppijate koolitus- ning külastajate vajadustest,
korraldavad uuringute analüüsi, vahetavad kogemusi iga piirkonna võõrustamistraditsioonidest ning jagavad efektiivse giidikoolituse ja külaliste võõrustamise häid euroopa tavu.

Projekti käigus toimuvad nii kohaliku ajaloo, geograafia ja kultuuri kui suhtlemis- ja esitlusoskuste ning kultuuridevaheliste erinevuste ja uurimistöö alased koolitused.

Hea Tava Juhendina loovad partnerid digitaalse brošüüri, mis sisaldab ka elektroonilist Antoloogiat õppijate esseedest ja videointervjuusid nende kogemustest (jutustamistehnikad heade tavade esitlemiseks) külalistena teistes Euroopa riikides ning giididena oma kodulinnas. Ringi liikumine täidab treeningujärgse praktika rolli. Kuna kõik kaasatud organisatsioonid soovivad oma piirkonda rohkem külastajaid meelitada, on otsustaval kohal projekti tulemuste levitamine.


Selle projekti rahastamist toetab Euroopa Komisjoni Elukestva õppe Programm. See veebileht peegeldab ainult Eesti People to People'i vaateid ning Euroopa Komisjon ei vastuta ühelgi moel selles sisalduva informatsiooni võimalike kasutusviiside eest.
Partnerid
Materjalid
Photo reports
PEACE THROUGH
UNDERSTANDING
EST
ENG
RUS
Vaata siia ka