EESTI PEOPLE TO PEOPLE
the assistance of the European Union. The contents
of this website are the sole responsibility of Eesti People to People
and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.
"Enhancing policy coherence:
making development work better"
DCI-NSA ED/2008/154-226,
co-financed by the European Commission.
This website has been produced with
„Europe Needs Active Seniors“

This was Grundtvig LLP partnership project (2008-2010). The main ideas was to strength contribution of seniors to learn others cultures in own counties and in EU, to make intercultural dialogue and enrich each other, to increase the knowledge about cultural diversity in EU, to exchange knowledge and skills between seniors and young generations, to involve in cooperation national minorities and migrants, to improve English language and computer skills for communication, to motivate learners and create positive attitude to lifelong learning, to discuss teaching and learning styles between partners of the project. Staff and volunteers from partnership organizations organised with seniors and social partners debates, meetings and presentations about Christmas and New Year, Easter, Midsummer Day traditions, International Senior's Day, Days of European Culture Heritage.

There were questionnaire and debates about EU elections in 2009. All partners collected materials about Christmas, New Year and Easter traditions for CDs, video materials and photos with presentations. There were number of articles in the newspapers and newsletters and radio programs about project. There was e-photos exhibition "Silver Heads in EU" as attractive and visible result of ENAS partnership project.

ENAS project was supported by People to People Zurich sister-chapter. Eesti People to People NGO was honored with the James T. Doty Memorial Award for Unique and Innovative Programming by not-for-profit People to People International (PTPI, www.ptpi.org) on September 2009. The award was presented to a our chapter that had initiated a new project that made an important contribution in advancing the purposes of People to People International.


__________________________________________________________________

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This website reflects the views only of Eesti People to People, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


„Euroopa vajab aktiivseid vanureid„

See on Grundtvigi täiskasvanute õpikoostöö projekti nimi. Projektis osalevad 8 partnerid – Towarzystwo Kulturalno-Edukacyjne EPIDAURUS (Poola), Eesti People to People MTÜ, Sillogos Mikrasiaton Skalas Loutron Lesvou to Delfini (Kreeka), Universita Popolare Contemporanea „Le Grazie” (Itaalia), Associação Presença Feminina (Portugal), Escola Oficial d’Idiomes del Prat (Hispaania), Hüyük Halk Egitim Merkezi (Türgi), Centrum Ksztalcenia Ustawicznego (Poola).

Grundtvigi projektis osalejad on eeskätt Eesti People to People organisatsiooni liikmed ja vabatahtlikud, kes on meiega juba palju aastaid koostööd teinud, samuti pensionärid Eestis tegutsevatest ukraina, valgevene, läti ja juudi rahvuslikest kultuuriseltsidest.

Oma tegevuses teeme me panuse eeskätt pensionäride individuaalsele kaasamisele projektisse. Me püüame aidata neil leida välispartnereid, tundma õppida Euroopa riikide kogemusi ja kultuuri ning tänu sellele aktiveerida tööd oma tegevusalal. Projektis osalevad pensionäridest õpetajad, ajakirjanikud, tõlkijad jt., kes on ka pärast pensionile jäämist huvitatud õppimisest, oma teadmiste täiendamisest, et kõike seda edastada teistele - nii lastele, noorukitele kui ka pensionäridele.
Teiselt poolt kaasasime projektisse Europarlamendi valimistega seotud ankeetküsitluse, õpingute ja kohtumiste käigus projektisse üle 30 õpilase (eestlasi ja mitte-eestlasi).


__________________________________________________________________

Selle projekti rahastamist toetab Euroopa Komisjoni Elukestva õppe Programm. See veebileht peegeldab ainult Eesti People to People'i vaateid ning Euroopa Komisjon ei vastuta ühelgi moel selles sisalduva informatsiooni võimalike kasutusviiside eest.


"Европе нужны активные пенсионеры"

Так назывался проект программы обучения для взрослых "Грюндтвиг", финансируемый Европейским Союзом, в котором принимали участие восемь организаций из семи стран, в том числе и Eesti People to People (2008-2010).

Учениками в проекте Грюндтвиг в первую очередь были члены нашей организации и волонтеры, сотрудничающие с нами уже много лет, а также пенсионеры из национально-культурных обществ Эстонии - украинских, белорусских, латышской и еврейской.

В нашем проекте мы сделали ставку в первую очередь на индивидуальное вовлечение пенсионеров в проект. Мы старались помочь им найти зарубежных партнеров, освоить опыт и культуру европейских стран и благодаря этому активизировать работуе в своей области деятельности. В проекте принимали участие пенсионеры-учителя, журналисты, переводчики и др., которые и после выхода на пенсию заинтересованы учиться, пополнять свои знания и передавать их другим - как детям и молодежи, так и другим пенсионерам.

С другой стороны, мы вовлекли в проект более 30 учащихся (эстонцев и неэстонцев) в ходе проведения анкеты, занятий и встреч, посвященных выборам в Европарламент. Таким образом, мы старались сочетать как индивидуальный, так и массовый подход в неформальном обучении, хотя основной упор был сделан все же на активизацию конкретных пенсионеров, которые смогут участвовать и в дальнейшем в разных проектах нашей организации.

__________________________________________________________________

Данный проект финансировался Европейской Комиссией в рамках Программы обучения длиною в жизнь. Эта веб-страница отражает лишь точку зрения Eesti People to People, и Комиссия не может нести ответственность за ее содержание и оформление.


Contacts:                     Kärberi 33-76, 13919 Tallinn, Estonia                    tel:  +372 6 355 697                    e-mail:  ptpest@hot.ee                   
Have a look
EST
ENG
RUS
PEACE THROUGH
UNDERSTANDING