EESTI PEOPLE TO PEOPLE
Eesti People to People MTÜ registreeriti Eestis ametlikult 1997. aastal, kuigi oma tegevust oli ta rahvusvahelise organisatsiooni People to People International (PTPI) osakonnana alustanud 1993. aasta märtsis. MTÜ eesmärk on lühidalt sõnastatud kui „Maailm läbi mõistmise“.

Organisatsioon, mis oma olemuselt ei ole riiklik, äriline, tulunduslik, poliitiline ega religioosne, on seadnud oma eesmärgiks rahvastevahelise rahu tugevdamise, sõltumata nende rahvuslikust ja usulisest kuuluvusest, nahavärvist ja kodakondsusest.

People to People International`i organisatsiooniline struktuur põhineb osakondadel, mis tegutsevad enam kui 50 riigis. Eestis on käesoleval ajal kaks osakonda: Tallinnas ja Viljandis. Osakonna liikmete minimaalarv on 10 inimest.

Rahvusvahelist organisatsiooni juhivad Kansas Citys (USA) asuv peakorter ja regionaalsed peakorterid (Euroopa peakorter Berliinis, mille koosseisus on kaks inimest, Aasia peakorter Sõulis ja Aafrika peakorter Kairos). Eesti osakonda juhib Eesti People to People juhatus, mis koosneb kolmest inimesest. Ametlikult on Eesti People to People`is praegu 40 liiget ja üle saja vabatahtliku, kes osalevad eri programmides.

Facebook page:

https://www.facebook.com/Eesti-People-to-People-1040259346025140/

Kontakt:                     Kärberi 33-76, 13919 Tallinn, Estonia                    tel:  +372 6 355 697                    e-mail:  ptpest@hot.ee                    
EST
ENG
RUS
Vaata siia ka
PEACE THROUGH
UNDERSTANDING